Anatomie

 

 

 

 

 

De medische anatomie ontleedt, deelt, en verdeelt het menselijk systeem. Van gebied tot gebied in delen, segmenten, en eenheden en fragmenten en verder in fijnere microscopische details tot aan de celstructuur toe.

De artistieke anatomie verbeeldt, verbindt en verenigt de delen tot een geheel. Hierbij richten we ons vooral op de verhouding tussen de lichaamsdelen in beweging en hoe dit gegeven de vorm van de vlakken en de visuele waarneming bij het tekenen beinvloedt.

Het menselijk lichaam is van oudsher, van het begin van de kunst tot in onze tijd, het middelpunt van de visuele communicatie.

In de kunst, net als in andere gebieden, is experimenteren de wortel van de groei. De culturele voedingsbodem ligt echter wel in een doordachte voorbereiding. Is de bodem onvruchtbaar, dan droogt de wortel uit en gaat de toekomst van de kunst verloren.

Vandaar enige kennis over de anatomie....

In het jaar 1538 in Padua, vlakbij Venetie geeft een jongeman college aan de universiteit over anatomie.Het is in het tijdperk van de Verlichting, de uitvindingen, de wetenschap. Zijn naam is Andreas Wesel, oftewel Andreas Vesalius.24 jaar oud en prosector van beroep.

Hij zal binnen 4 jaar De humani corporis fabrica voltooien, de structuur van het menselijk lichaam. Het was een doorbraak op artistiek gebied.De Renaissance bood een volledig nieuw concept wat betreft uitingsvormen. Nieuwe oplossingen voor oude problemen. Wat de 16e eeuw zo bijzonder maakte, was dat men afzag van statische conventies. De esthetiek concentreerde zich op de waarneming van mens en natuur.http://nl.wikipedia.org/wiki/Andreas_Vesalius

Natuurlijk kun je de anatomie niet uit een boek leren. Maar alleen naar de werkelijkheid tekenen en studeren vereist een model, altijd tot je beschikking, en net als bij Vesalius, ontleden.